Danh mục
Ngói cuối mái Ý Mỹ SN03
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm
- Kích thước (mm): 145x270 mm
- Màu sắc: Tím than
- Thương hiệu: Ý Mỹ
- Xuất xứ: Việt Nam
Ngói cuối rìa Ý Mỹ SN01
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm
- Kích thước (mm): 145x270 mm
- Màu sắc: Đỏ tươi.
- Thương hiệu: Ý Mỹ
- Xuất xứ: Việt Nam
Ngói úp nóc Ý Mỹ SN01
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm
- Kích thước (mm): 145x270 mm
- Định mức: 4 viên/md
- Màu sắc: Tím than
- Thương hiệu: Ý Mỹ
- Xuất xứ: Việt Nam
Ngói tráng men Ý Mỹ SN01
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm
- Kích thước: 305x400 mm
- Màu sắc: Đỏ tươi
- Định mức: 10 viên/m2
- Thương hiệu: Ý Mỹ
- Xuất xứ: Việt Nam
Ngói chạc 3 Ý Mỹ SN01
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm
- Màu sắc: Đỏ tươi
- Thương hiệu: Ý Mỹ
- Xuất xứ: Việt Nam
Ngói cuối mái Ý Mỹ SN01
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm
- Màu sắc: Đỏ tươi
- Thương hiệu: Ý Mỹ
- Xuất xứ: Việt Nam
Ngói cuối nóc Ý Mỹ SN01
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm
- Kích thước (mm): 145x270 mm
- Màu sắc: Tím than
- Thương hiệu: Ý Mỹ
- Xuất xứ: Việt Nam
Ngói chạc 2 Ý Mỹ SN01
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm
- Màu sắc: Đỏ tươi
- Thương hiệu: Ý Mỹ
- Xuất xứ: Việt Nam
Ngói Prime hai sóng tráng men ghi xám 08.04.108
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm
- Kích thước: 300 x 410 mm
- Định mức: 10.5 viên/m2
- Màu: ghi xám
- Thương hiệu: Prime
- Xuất xứ: Việt Nam
Ngói Prime hai sóng tráng men xanh tím than 08.04.109
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm
- Kích thước: 300 x 410 mm
- Định mức: 10.5 viên/m2
- Màu: xanh tím than
- Thương hiệu: Prime
- Xuất xứ: Việt Nam
Ngói Prime hai sóng tráng men 08.04.102
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm
- Kích thước: 300 x 410 mm
- Định mức: 10.5 viên/m2
- Màu: ghi xám
- Thương hiệu: Prime
- Xuất xứ: Việt Nam
Ngói Prime một sóng tráng men 08.05.108
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm
- Kích thước: 300 x 410 mm
- Định mức: 10.5 viên/m2
- Màu: ghi xám
- Thương hiệu: Prime
- Xuất xứ: Việt Nam
Tư vấn
Chat ngay