Danh mục
Ngói 2 sóng Takao ghi xám
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm
- Kích Thước : 300x400x10.7 mm
- Trọng Lượng: 2,8kg/viên
- Số viên/m2: 10 viên
Ngói 2 sóng Takao xanh dương
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm
- Kích Thước : 300x400x10.7 mm
- Trọng Lượng: 2,8kg/viên
- Số viên/m2: 10 viên
Ngói 2 sóng Takao xanh rêu
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm
- Kích Thước : 300x400x10.7 mm
- Trọng Lượng: 2,8kg/viên
- Số viên/m2: 10 viên
Ngói 2 sóng Takao xanh tím
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm
- Kích Thước : 300x400x10.7 mm
- Trọng Lượng: 2,8kg/viên
- Số viên/m2: 10 viên
Ngói tráng men Phượng Hoàng RTD-61
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm
- Kích thước: 290mmx400mm
- Màu sắc: Xám
- Định mức: 11 viên/m2
- Thương hiệu: Trung Đô
- Xuất xứ: Việt Nam
Ngói tráng men Phượng Hoàng RTD-62
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm
- Kích thước: 290mmx400mm
- Màu sắc: Nâu
- Định mức: 11 viên/m2
- Thương hiệu: Trung Đô
- Xuất xứ: Việt Nam
Ngói tráng men Phượng Hoàng RTD-72
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm
- Kích thước: 330mmx420mm
- Màu sắc: Xanh
- Định mức: 10 viên/m2
- Thương hiệu: Trung Đô
- Xuất xứ: Nghệ An
Ngói tráng men Phượng Hoàng QTD-51
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm
- Kích thước: 330mmx420mm
- Màu sắc: Đỏ
- Định mức: 10 viên/m2
- Thương hiệu: Trung Đô
- Xuất xứ: Việt Nam
Ngói tráng men Phượng Hoàng QTD-61
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm
- Kích thước: 330mmx420mm
- Màu sắc: Ghi
- Định mức: 10 viên/m2
- Thương hiệu: Trung Đô
- Xuất xứ: Việt Nam
Ngói tráng men Phượng Hoàng QTD-72
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm
- Kích thước: 330mmx420mm
- Màu sắc: ghi
- Định mức: 10 viên/m2
- Thương hiệu: Trung Đô
- Xuất xứ: Việt Nam
Ngói rìa Ý Mỹ SN03
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm
- Kích thước (mm): 145x270 mm
- Định mức: 4 viên/md
- Màu sắc: Tím than
- Thương hiệu: Ý Mỹ
- Xuất xứ: Việt Nam
Ngói úp nóc Ý Mỹ SN03
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm
- Kích thước (mm): 145x270 mm
- Định mức: 4 viên/md
- Màu sắc: Tím than
- Thương hiệu: Ý Mỹ
- Xuất xứ: Việt Nam
Tư vấn
Chat ngay