Danh mục
Hệ vì kèo thép 3 lớp
0 ₫ 0.0 VND
Tên sản phẩm: HỆ VÌ KÈO 3 LỚP
Mã sản phẩm:
Giá: Liên hệ
Hệ vì kèo 2 lớp
0 ₫ 0.0 VND
Tên sản phẩm: HỆ VÌ KÈO 2 LỚP
Mã sản phẩm:
Giá: Liên hệ
Khung kèo mái bê tông
0 ₫ 0.0 VND
Tên sản phẩm: KHUNG KÈO MÁI BÊ TÔNG
Mã sản phẩm:
Giá: Liên hệ
Vít liên kết
0 ₫ 0.0 VND
Tên sản phẩm: VÍT LIÊN KẾT
Mã sản phẩm:
Giá: Liên hệ
Bu lông liên kết
0 ₫ 0.0 VND
Tên sản phẩm: BÙ LÔNG LIÊN KẾT
Mã sản phẩm:
Giá: Liên hệ
Bát liên kết cầu phong
0 ₫ 0.0 VND
Tên sản phẩm: BÁT LIÊN KẾT CẦU PHONG
Mã sản phẩm:
Giá: Liên hệ
Bát liên kết kèo đà
0 ₫ 0.0 VND
Tên sản phẩm: BÁT LIÊN KẾT KÈO ĐÀ
Mã sản phẩm:
Giá: Liên hệ
Hệ khung mái đỡ 2 mái
0 ₫ 0.0 VND
Tên sản phẩm: HỆ KHUNG ĐỠ 2 MÁI
Mã sản phẩm:
Giá: Liên hệ
Hệ khung mái đỡ 1 mái
0 ₫ 0.0 VND
Tên sản phẩm: HỆ KHUNG ĐỠ 1 MÁI
Mã sản phẩm:
Giá: Liên hệ
TS57.60
0 ₫ 0.0 VND
Tên sản phẩm: TS57.60
Mã sản phẩm:
Giá: Liên hệ
TS57.48
0 ₫ 0.0 VND
Tên sản phẩm: TS57.48
Mã sản phẩm:
Giá: Liên hệ
TS40.60
0 ₫ 0.0 VND
Tên sản phẩm: TS40.60
Mã sản phẩm:
Giá: Liên hệ
TS40.48
0 ₫ 0.0 VND
Tên sản phẩm: TS40.48
Mã sản phẩm:
Giá: Liên hệ
TS35.60
0 ₫ 0.0 VND
Tên sản phẩm: TS35.60
Mã sản phẩm:
Giá: Liên hệ
TS35.48
0 ₫ 0.0 VND
Tên sản phẩm: TS35.48
Mã sản phẩm:
Giá: Liên hệ
THANH C75.10
0 ₫ 0.0 VND
Tên sản phẩm: THANH C75.10
Mã sản phẩm:
Giá: Liên hệ
THANH C75.75
0 ₫ 0.0 VND
Tên sản phẩm: THANH C75.75
Mã sản phẩm:
Giá: Liên hệ
THANH C40.75
0 ₫ 0.0 VND
Tên sản phẩm: THANH C40.75
Mã sản phẩm:
Giá: Liên hệ
Khung kèo mái ngói
0 ₫ 0.0 VND
Tên sản phẩm: KHUNG KÈO MÁI NGÓI
Mã sản phẩm:
Giá: Liên hệ
Ngói phẳng kiểu pháp Secoin SE - 46
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm

- Kích thước :345 x 406 mm ( ±2mm)
- Định lượng cho 1m2: 9-11 viên/m2.
- Màu sắc: Xanh
- Thương hiệu: Secoin
- Xuất xứ: Việt Nam
Tư vấn
Chat ngay