Danh mục
Ngói nóc tiểu Đồng Nai
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm
- Kích thước: 200 x 117/99 x 11 (mm)
- Chất liệu: Đất sét đỏ
- Trọng lượng: 0,6 kg/viên
- Số viên/m: 5 viên
- Xuất xứ: Việt Nam
Ngói nóc đại Đồng Nai
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm
- Kích thước: 200 x 117/99 x 11 (mm)
- Chất liệu: Đất sét đỏ
- Trọng lượng: 0,6 kg/viên
- Số viên/m: 5 viên
- Xuất xứ: Việt Nam
Ngói sóng lớn màu đỏ- đen
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm
- Xuất xứ: Việt Nam
- Sản Xuất: Mỹ Xuân
- Độ dốc tối ưu: 35 – 45 độ
- Kích thước: 420 x 330 x 24 mm
- Trọng lượng: 4.2 kg/ viên
- Quy cách lợp: 10v/m2
- Quy cách đóng gói: 4v/bó
Ngói sóng lớn màu đỏ sậm
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm
- Xuất xứ: Việt Nam
- Sản Xuất: Mỹ Xuân
- Độ dốc tối ưu: 35 – 45 độ
- Kích thước: 420 x 330 x 24 mm
- Trọng lượng: 4.2 kg/ viên
- Quy cách lợp: 10v/m2
- Quy cách đóng gói: 4v/bó
Ngói chạc 3 Đồng Nai
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm
- Kích thước: 308 x 381 x 15 (mm)
- Chất liệu: Đất sét đỏ
- Trọng lượng: 2,8 kg/viên
- Xuất xứ: Việt Nam
Ngói chạc 4 Đồng Nai
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm
- Kích thước: 434 x 434 x 15 (mm)
- Chất liệu: Đất sét đỏ
- Trọng lượng: 5,4 kg/viên
- Xuất xứ: Việt Nam
Ngói nóc 2 đầu Đồng Nai
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm
- Kích thước: 380 x 193 x 15 (mm)
- Chất liệu: Đất sét đỏ
- Trọng lượng: 2,5 kg/viên
- Xuất xứ: Việt Nam
Ngói nóc tiểu Đồng Nai
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm
- Kích thước: 200 x 117/99 x 11 (mm)
- Chất liệu: Đất sét đỏ
- Trọng lượng: 0,6 kg/viên
- Số viên/m: 5 viên
- Xuất xứ: Việt Nam
Ngói sóng lớn màu đỏ tươi
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm
- Xuất xứ: Việt Nam
- Sản Xuất: Mỹ Xuân
- Độ dốc tối ưu: 35 – 45 độ
- Kích thước: 420 x 330 x 24 mm
- Trọng lượng: 4.2 kg/ viên
- Quy cách lợp: 10v/m2
- Quy cách đóng gói: 4v/bó
Ngói sóng lớn màu lông chuột
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm
- Xuất xứ: Việt Nam
- Sản Xuất: Mỹ Xuân
- Độ dốc tối ưu: 35 – 45 độ
- Kích thước: 420 x 330 x 24 mm
- Trọng lượng: 4.2 kg/ viên
- Quy cách lợp: 10v/m2
- Quy cách đóng gói: 4v/bó
Ngói sóng lớn màu socola sậm
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm
- Xuất xứ: Việt Nam
- Sản Xuất: Mỹ Xuân
- Độ dốc tối ưu: 35 – 45 độ
- Kích thước: 420 x 330 x 24 mm
- Trọng lượng: 4.2 kg/ viên
- Quy cách lợp: 10v/m2
- Quy cách đóng gói: 4v/bó
Ngói sóng lớn màu socola
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm
- Xuất xứ: Việt Nam
- Sản Xuất: Mỹ Xuân
- Độ dốc tối ưu: 35 – 45 độ
- Kích thước: 420 x 330 x 24 mm
- Trọng lượng: 4.2 kg/ viên
- Quy cách lợp: 10v/m2
- Quy cách đóng gói: 4v/bó
Tư vấn
Chat ngay