Danh mục
Ngói mũi hài Thạch Bàn A4
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm
- Kích thước (mm): 150x230x11(mm)
- Định mức: 65 viên/m2
- Màu sắc:Đỏ
- Thương hiệu: Thạch Bàn
- Xuất xứ: Việt Nam
Ngói mũi hài Thạch Bàn A4 copy
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm
- Kích thước (mm): 150x230x11(mm)
- Định mức: 65 viên/m2
- Màu sắc:Đỏ
- Thương hiệu: Thạch Bàn
- Xuất xứ: Việt Nam
Ngói cổ Đông Á ART02
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm
Kích thước: 265x165x12mm
Thương hiệu: Gốm Đông Á
Ngói cổ Đông Á ART03
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm
Kích thước viên: 265x165x12mm
Thương hiệu: Gốm Đông Á
Ngói cổ Đông Á ART04
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm
Kích thước viên: 265x165x12mm
Thương hiệu: Gốm Đông Á
Ngói âm dương N08-TM
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm
- Xuất xứ: Việt Nam
- Sản Xuất: Mỹ Xuân
- Độ dốc tối ưu: 35 – 45 độ
- Kích thước: 200 x 215 x 12 mm
- Trọng lượng: 1.0 kg/ viên
- Quy cách lợp: (32v Âm dương + 32v Ngói tiểu)/m2, hoặc: 45 viên Âm dương /m2
Ngói mắt rồng N10-TM
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm
- Xuất xứ: Việt Nam
- Sản Xuất: Mỹ Xuân
- Độ dốc tối ưu: 35 – 45 độ
- Kích thước: 195 x 100 x 12 mm
- Trọng lượng: 0.5 kg/ viên
- Quy cách lợp: 140 v/m2
- Quy cách đóng gói: 50 v/thùng
Ngói con sò N02-TM
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm
- Xuất xứ: Việt Nam
- Sản Xuất: Mỹ Xuân
- Độ dốc tối ưu: 35 – 45 độ
- Kích thước: 250 x 160 x 12 mm
- Trọng lượng: 1.0 kg/ viên
- Quy cách lợp: 60 v/m2
- Quy cách đóng gói: 25v/thùng
Ngói mũi hài lớn N16-TM
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm
- Xuất xứ: Việt Nam
- Sản Xuất: Mỹ Xuân
- Độ dốc tối ưu: 35 – 45 độ
- Kích thước: 275 x 197 x 14 mm
- Trọng lượng: 1.3 kg/ viên
- Quy cách lợp: 50 v/m2
- Quy cách đóng gói: 15v/thùng
Ngói mũi hài nhỏ N03-TM
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm
- Xuất xứ: Việt Nam
- Sản Xuất: Mỹ Xuân
- Độ dốc tối ưu: 35 – 45 độ
- Kích thước: 155 x 155 x 12 mm
- Trọng lượng: 0.5 kg/ viên
- Quy cách lợp: 90 viên/m2
- Quy cách đóng gói: 45v/thùng
Ngói nóc lớn N04-TM
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm
- Xuất xứ: Việt Nam
- Sản Xuất: Mỹ Xuân
- Độ dốc tối ưu: 35 – 45 độ
- Kích thước: 380 x 190 x 15 mm
- Trọng lượng: 2.8 kg/ viên
- Quy cách lợp: 3 viên/md
- Quy cách đóng gói: 5v/bó
Ngói cánh phượng
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm
- Xuất xứ: Việt Nam
- Sản Xuất: Mỹ Xuân
- Độ dốc tối ưu: 35 – 45 độ
- Kích thước: 222 x 145 x 12 mm
- Trọng lượng: 1.0 kg/ viên
- Quy cách lợp: 60 v/m2
- Quy cách đóng gói: 25v/thùng
Tư vấn
Chat ngay