Danh mục
Ngói giả đá Secoin SE - 33
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm

- Kích thước :345 x 406 mm ( ±2mm)
- Định lượng cho 1m2: 9-11 viên/m2.
- Màu sắc: Nâu
- Thương hiệu: Secoin
- Xuất xứ: Việt Nam
Ngói giả đá Secoin SE - 74
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm

Kích thước :345 x 406 mm ( ±2mm)
Định lượng cho 1m2: 9-11 viên/m2.
Màu sắc: Nâu
Thương hiệu: Secoin
Xuất xứ: Việt Nam
Ngói giả đá Secoin SE - 24
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm

- Kích thước :345 x 406 mm ( ±2mm)
- Định lượng cho 1m2: 9-11 viên/m2.
- Màu sắc: Nâu
- Thương hiệu: Secoin
- Xuất xứ: Việt Nam
Ngói sóng tròn Secoin SE - 74
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm

- Kích thước :422 x 333 mm (± 2mm)
- Định lượng cho 1m2: 9-10 viên/m2.
- Màu sắc: Nâu
- Thương hiệu: Secoin
- Xuất xứ: Việt Nam
Ngói sóng tròn Secoin SE - 46
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm

- Kích thước :422 x 333 mm (± 2mm)
- Định lượng cho 1m2: 9-10 viên/m2.
- Màu sắc: Xanh mực
- Thương hiệu: Secoin
- Xuất xứ: Việt Nam
Ngói sóng tròn Secoin SE - 33
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm

- Kích thước :422 x 333 mm (± 2mm)
- Định lượng cho 1m2: 9-10 viên/m2.
- Màu sắc: Đen
- Thương hiệu: Secoin
- Xuất xứ: Việt Nam
Ngói cuối rìa Đồng Tâm
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm

- Màu sắc: Phù hợp với tông màu ngói lợp.
- Thương hiệu: Đồng Tâm
- Xuất xứ: Việt Nam
Ngói ốp nóc trái có gờ Đồng Tâm
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm

- Màu sắc: Phù hợp với tông màu ngói lợp.
- Thương hiệu: Đồng Tâm
- Xuất xứ: Việt Nam
Ngói ốp cuối nóc trái Đồng Tâm
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm

- Màu sắc: Phù hợp với tông màu ngói lợp.
- Thương hiệu: Đồng Tâm
- Xuất xứ: Việt Nam
Ngói ốp cuối nóc phải có gờ Đồng Tâm
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm

- Màu sắc: Phù hợp với tông màu ngói lợp.
- Thương hiệu: Đồng Tâm
- Xuất xứ: Việt Nam
Ngói nóc có gờ Đồng Tâm
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm
- Màu sắc: Phù hợp với tông màu ngói lợp.
- Thương hiệu: Đồng Tâm
- Xuất xứ: Việt Nam
Ngói ốp cuối nóc phải Đồng Tâm
0 ₫ 0.0 VND
Quy cách sản phẩm
- Màu sắc: Phù hợp với tông màu ngói lợp.
- Thương hiệu: Đồng Tâm
- Xuất xứ: Việt Nam
Tư vấn
Chat ngay