Công ty Cổ Phần Đầu Tư Nông Nghiệp - Xây Dựng Thép Tiên Phong Phiên bản Odoo 15.0

Thông tin về Công ty Cổ Phần Đầu Tư Nông Nghiệp - Xây Dựng Thép Tiên Phong một ứng dụng của Odoo, hệ thống ERP mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Lên hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
CloudMedia Auto Backup Database
Automated backups
Custom Website Vikeothep
Custom Website Vikeothep
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Tư vấn
Chat ngay