HỆ VÌ KÈO THÉP - TRỌNG LƯỢNG NHẸ
CỐT LÕI CHO NGÔI NHÀ ĐẸP

Sản phẩm không qua trung gian, được sản xuất trực tiếp bởi TienPhong Steel. Chất lượng tối ưu, giá thành hợp lý.

Có mặt trên thị trường hơn 10 năm trong việc sản xuất vì kèo thép nhẹ hàng đầu Việt Nam, TienPhong Steel luôn cải thiện, đổi mới thiết kế, phù hợp với xu hướng thời đại.

Sử dụng phần mềm chuyên dụng cho thiết kế, bóc tách khối lượng vật tư, không lãng phí vật liệu. Tối ưu hoá chi phí vật tư và nhân công.

Cam kết mang đến những giải pháp hệ vì kèo thép nhẹ hữu hiệu và chất lượng tốt nhất cho mọi công trình tại Việt Nam

Tên trang web

HỆ VÌ KÈO THÉP - TRỌNG LƯỢNG NHẸ
CỐT LÕI CHO NGÔI NHÀ ĐẸP


Sản phẩm không qua trung gian, được sản xuất trực tiếp bởi TienPhong Steel. Chất lượng tối ưu, giá thành hợp lý.


Có mặt trên thị trường hơn 10 năm trong việc sản xuất vì kèo thép nhẹ hàng đầu Việt Nam, TienPhong Steel luôn cải thiện, đổi mới thiết kế, phù hợp với xu hướng thời đại.


Sử dụng phần mềm chuyên dụng cho thiết kế, bóc tách khối lượng vật tư, không lãng phí vật liệu. Tối ưu hoá chi phí vật tư và nhân công.


Cam kết mang đến những giải pháp hệ vì kèo thép nhẹ hữu hiệu và chất lượng tốt nhất cho mọi công trình tại Việt Nam

Tư vấn
Chat ngay